Instalacje MEP

Instalacje sanitarne

Instalacje grzewcze

Instalacje grzewcze, czyli takie, które zapewniają stały dopływ ciepła można podzielić na dwie podstawowe grupy: zapewniające komfort dla ludzi przebywających w budynku i dostarczające energię cieplną potrzebną do przeprowadzenie określonych procesów technologicznych.

 

Mamy doświadczenie zarówno w projektowaniu instalacji grzewczych zapewniających komfort dla ludzi jak i w projektowaniu instalacji ciepła technologicznego

Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne

Projektujemy wszelkie systemy chłodnicze oparte na wodzie lodowej i czynnikach chłodniczych. Mamy doświadczenie z instalacjami opartymi na klimakonwektorach, belkach chłodniczych, sufitach chłodzących, stropach aktywowanych termicznie i wielu innych. Opracowywaliśmy projekty z udziałem chłodzenia adiabatycznego, wykorzystaniem free coolingu, oparte na pompach ciepła.

Projektowanie wentylacji mechanicznej

Posiadamy szerokie doświadczenie w projektowaniu instalacji wentylacyjnych. Jesteśmy w stanie zaprojektować wentylacje w każdym obiekcie. W naszym portfolio znajdują się projekty instalacji wentylacyjnych dla budynków mieszkalnych, biurowych i hotelowych, a także dla budynków o specjalistycznych zastosowaniach, takich jak:

– wentylacja w obiektach szpitalnych
– wentylacja w przemyśle spożywczym
– wentylacja cleanroomów w przemyśle IT
– wentylacja oddymiająca budynków wysokościowych
– wentylacja basenowa

Instalacje wodno kanalizacyjne

Mamy doświadczenie w projektowaniu instalacji wod-kan. zarówno do standardowych, jak i dla specjalistycznych zastosowań – np. instalacje o podwyższonych wymaganiach higienicznych w szpitalach, przygotowanie wody zdemineralizowanej, zmiękczanie wody, instalacje z separatorami tłuszczu, przygotowanie wody ultraczystej, podciśnieniowe instalacje odprowadzające wodę deszczową i wiele innych.

Instalacje elektryczne

Projektowanie instalacji elektrycznych

Proces projektowania instalacji elektrycznych jest bardzo skomplikowany, a mnogość elementów współpracujących ze sobą wymaga wieloletniego doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Należy mieć na uwadze, że instalacje elektryczne to systemy nierzadko pracujące pod dużym obciążeniem, na które rozwiązanie musi być przygotowane i zadziałać zgodnie z założeniami projektanta, nawet tych w krytycznych momentach. W tym celu należy przeprowadzać szereg obliczeń i testów aby docelowa realizacja spełniała wszystkie założenia inwestycji, zapewniała niezbędne moce oraz przed wszystkim rygorystyczne normy i zgodności formalno-prawne.

 

Naszym priorytetem jest wysoka niezawodność i wygoda w użytkowaniu instalacji, które tworzymy. Zdobyte, wieloletnie doświadczenie zespołu naszych projektantów, pozwala na kompleksową realizację powierzonego nam zadania.

Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna to w głównej mierze odpowiednio rozprowadzona w budynku sieć przewodów wraz z osprzętem elektroinstalacyjnym będącym zestawem elementów montażowych, łączeniowych i ochronnych. Sam projekt instalacji jest niezbędny aby otrzymać z urzędu pozytywną opinię i pozwolenie na budowę obiektu.

 

Mamy świadomość, że ten aspekt jest szalenie ważny dla każdego Inwestora dlatego posiadamy niezbędne kompetencje aby zająć się projektem:

– stacji transformatorowych

– linii kablowych średniego i niskiego napięcia
– instalacji rozdziału energii elektrycznej
– instalacji tras kablowych
– instalacji zasilania urządzeń technologicznych
– instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego
– instalacji gniazd wtykowych
– instalacji odgromowych i uziemiających
– instalacji ekwipotencjalnych i przeciwprzepięciowych
– instalacji zasilania rezerwowego
– zewnętrznych instalacji elektrycznych

Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne – podobnie jak instalacje elektryczne są odpowiednio rozprowadzoną siecią przewodów, które przesyłają dane i sygnały niskoprądowe pomiędzy urządzeniami, czujnikami czy sterownikami. Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w realizacji tego typu projektów – nie boimy się wyzwań i jesteśmy gotowi do zaprojektowania instalacji w każdym obiekcie.

Specjalizujemy się w;

– systemach sygnalizacji pożaru (SSP)
– systemach oddymiania (SO)
– dźwiękowych systemach ostrzegawczych (DSO)
– systemach telewizji dozorowej (CCTV)
– systemach sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
– instalacjach kontroli dostępu (KD)
– instalacjach RTV i RTV-SAT
– instalacjach teleinformatycznych
– systemach detekcji CO, LPG
– systemach audiowizualnych
– zewnętrznych instalacjach teletechnicznych

Nie myśl więcej o problemach w czasie realizacji i użytkowania inwestycji, pozostaw to nam!

Poznaj nasze realizacje

Zainteresowany?
Razem możemy więcej